Якість природного газу

ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"           ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 54  
Філія "УМГ "Київтрансгаз" переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ "Лубнигаз", ПАТ "Полтавагаз", ПАТ "Кременчукгаз"  
Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ Маршрут № 54  
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія  
Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р. по газопроводу  " Шебелинка-Полтава-Київ , Єлецьк-Диканька-Київ " за період з 01.11.2017 р.  по 30.11.2017 р.
   
Число місяця Компонентний склад, % мол.  Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС Вміст сірководню, г/м3 Вміст меркаптанової сірки, г/м3 Вміст механічних домішок, г/м3
Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС,  Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С
метан, С1 етан, С2 пропан, С3 ізо-бутан, і-С4 н-бутан, н-С4 нео-пентан, нео-С5 ізо-пентан, і-С5 н-пентан, н-С5 гексани та вищі, С6+ кисень, О2 азот, N2 діоксид вуглецю, CО2 Теплота згоряння нижча Теплота згоряння вища Число Воббе вище
 ккал/м3  МДж/м3 кВт⋅год/м3  ккал/м3  МДж/м3 кВт⋅год/м3  ккал/м3  МДж/м3 кВт⋅год/м3
1                           8 195 34,31 9,53 9074 37,99 10,55 11 338 47,47 13,19           0,000  
2                           8 195 34,31 9,53 9074 37,99 10,55 11 338 47,47 13,19           0,000  
3                           8195 34,31 9,53 9074 37,99 10,55 11338 47,47 13,19           0,000  
4                           8195 34,31 9,53 9074 37,99 10,55 11338 47,47 13,19           0,000  
5                           8195 34,31 9,53 9074 37,99 10,55 11338 47,47 13,19           0,000  
6 88,4606 5,225 1,135 0,133 0,194 0,0054 0,056 0,039 0,079 0,004 0,924 3,745 0,7710 8190 34,29 9,53 9069 37,97 10,55 11336 47,46 13,18 -8,2 -11,4       100,000 ОК
7                           8190 34,29 9,53 9069 37,97 10,55 11336 47,46 13,18     0,0020 ˂0,0002   0,000  
8                           8190 34,29 9,53 9069 37,97 10,55 11336 47,46 13,18           0,000  
9                           8190 34,29 9,53 9069 37,97 10,55 11336 47,46 13,18           0,000  
10                           8190 34,29 9,53 9069 37,97 10,55 11336 47,46 13,18           0,000  
11                           8190 34,29 9,53 9069 37,97 10,55 11336 47,46 13,18           0,000  
12                           8190 34,29 9,53 9069 37,97 10,55 11336 47,46 13,18           0,000  
13 88,4277 5,236 1,118 0,131 0,190 0,0053 0,056 0,040 0,082 0,004 0,905 3,805 0,7714 8185 34,27 9,52 9064 37,95 10,54 11326 47,42 13,17 -12,3 -14,8       100,000 ОК
14                           8185 34,27 9,52 9064 37,95 10,54 11326 47,42 13,17         відсут. 0,000  
15                           8185 34,27 9,52 9064 37,95 10,54 11326 47,42 13,17           0,000  
16                           8185 34,27 9,52 9064 37,95 10,54 11326 47,42 13,17           0,000  
17                           8185 34,27 9,52 9064 37,95 10,54 11326 47,42 13,17           0,000  
18                           8185 34,27 9,52 9064 37,95 10,54 11326 47,42 13,17           0,000  
19                           8185 34,27 9,52 9064 37,95 10,54 11326 47,42 13,17           0,000  
20 87,8456 5,496 0,851 0,086 0,122 0,0034 0,034 0,023 0,049 0,005 0,825 4,660 0,7755 8066 33,77 9,38 8933 37,40 10,39 11135 46,62 12,95 -8,8 -10,6       100,000 ОК
21                           8066 33,77 9,38 8933 37,40 10,39 11135 46,62 12,95           0,000  
22                           8066 33,77 9,38 8933 37,40 10,39 11135 46,62 12,95           0,000  
23                           8066 33,77 9,38 8933 37,40 10,39 11135 46,62 12,95           0,000  
24                           8066 33,77 9,38 8933 37,40 10,39 11135 46,62 12,95           0,000  
25                           8066 33,77 9,38 8933 37,40 10,39 11135 46,62 12,95           0,000  
26                           8066 33,77 9,38 8933 37,40 10,39 11135 46,62 12,95           0,000  
27 87,7904 5,568 0,882 0,086 0,127 0,0036 0,037 0,026 0,054 0,005 0,871 4,550 0,7756 8083 33,84 9,40 8952 37,48 10,41 11156 46,71 12,98 -13,4 -15,6       100,000 ОК
28                           8083 33,84 9,40 8952 37,48 10,41 11156 46,71 12,98           0,000  
29                           8083 33,84 9,40 8952 37,48 10,41 11156 46,71 12,98           0,000  
30                           8083 33,84 9,40 8952 37,48 10,41 11156 46,71 12,98           0,000  
31                                                       0,000  
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів. 8143 34,09 9,47 9017 37,75 10,49  
  Середньозважене значення теплоти згоряння:  
   
                 
  Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                                          01.12.2017 року    
  Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія прізвище підпис дата  
  Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                                01.12.2017 року        
  Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу прізвище підпис дата  
  Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                                        01.12.2017 року        
  Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом прізвище підпис дата  
                                                       
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 54
Область ГРС, прямий споживач Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
 МДж/м³ ккал/м³ кВт*год./м³
Полтавська  область ГРС Войниха 37,77 9 022 10,49
ГРС Оріхівка 37,74 9 014 10,48
ГРС Хорол 37,75 9 016 10,49
ГРС Стайки 37,71 9 008 10,48
ГРС Новачиха 37,73 9 012 10,48
ГРС Ромодан 37,78 9 023 10,49
ГРС Петракиївка 37,72 9 009 10,48
ГРС Клепачі  (Вергуни) 37,75 9 017 10,49
ГРС Семенівка 37,76 9 019 10,49
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 54 37,75 9 017 10,49
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                          Сирота В.П.                                                                   01.12.2017 року
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія прізвище підпис дата
Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                          Алєксєєнко Н.А.                                                    01.12.2017 року
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу прізвище підпис дата
Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є.                                                                   01.12.2017 року  
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом прізвище підпис дата
           

ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"           ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 52  
Філія "УМГ "Київтрансгаз" переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ "Лубнигаз"  
Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ Маршрут № 52  
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія  
Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р. по газопроводу  " Шебелинка-Полтава-Київ , Шебелинка-Диканька-Київ, Єлецьк-Диканька-Київ " за період з 01.11.2017 р.  по 30.11.2017 р.
   
Число місяця Компонентний склад, % мол.  Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС Вміст сірководню, г/м3 Вміст меркаптанової сірки, г/м3 Вміст механічних домішок, г/м3
Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС,  Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С
метан, С1 етан, С2 пропан, С3 ізо-бутан, і-С4 н-бутан, н-С4 нео-пентан, нео-С5 ізо-пентан, і-С5 н-пентан, н-С5 гексани та вищі, С6+ кисень, О2 азот, N2 діоксид вуглецю, CО2 Теплота згоряння нижча Теплота згоряння вища Число Воббе вище
 ккал/м3  МДж/м3 кВт⋅год/м3  ккал/м3  МДж/м3 кВт⋅год/м3  ккал/м3  МДж/м3 кВт⋅год/м3
1                           8 240 34,5 9,58 9 129 38,22 10,62 11 603 48,58 13,49 -11,6 -13,0       0,000  
2                           8 240 34,5 9,58 9 129 38,22 10,62 11 603 48,58 13,49 -10,5 -11,3       0,000  
3                           8240 34,50 9,58 9129 38,22 10,62 11603 48,58 13,49 -10,4 -10,8       0,000  
4                           8240 34,50 9,58 9129 38,22 10,62 11603 48,58 13,49           0,000  
5                           8240 34,50 9,58 9129 38,22 10,62 11603 48,58 13,49           0,000  
6 90,4369 4,670 1,033 0,118 0,194 0,0041 0,051 0,041 0,069 0,005 1,776 1,602 0,7451 8238 34,49 9,58 9126 38,21 10,61 11603 48,58 13,49 -8,2 -11,4       100,000 ОК
7                           8238 34,49 9,58 9126 38,21 10,61 11603 48,58 13,49 -8,6 -12,0 0,0037 ˂0,0002   0,000  
8                           8238 34,49 9,58 9126 38,21 10,61 11603 48,58 13,49 -8,1 -11,3       0,000  
9                           8238 34,49 9,58 9126 38,21 10,61 11603 48,58 13,49 -7,9 -11,5       0,000  
10                           8238 34,49 9,58 9126 38,21 10,61 11603 48,58 13,49 -9,4 -13,1       0,000  
11                           8238 34,49 9,58 9126 38,21 10,61 11603 48,58 13,49           0,000  
12                           8238 34,49 9,58 9126 38,21 10,61 11603 48,58 13,49           0,000  
13 90,4178 4,688 0,998 0,116 0,188 0,0042 0,051 0,041 0,067 0,006 1,788 1,635 0,7450 8228 34,45 9,57 9114 38,16 10,60 11591 48,53 13,48 -12,3 -14,8       100,000 ОК
14                           8228 34,45 9,57 9114 38,16 10,60 11591 48,53 13,48 -11,4 -12,7     відсут. 0,000  
15                           8228 34,45 9,57 9114 38,16 10,60 11591 48,53 13,48 -9,2 -10,3       0,000  
16                           8228 34,45 9,57 9114 38,16 10,60 11591 48,53 13,48 -10,2 -13,5       0,000  
17                           8228 34,45 9,57 9114 38,16 10,60 11591 48,53 13,48 -9,2 -12,1       0,000  
18                           8228 34,45 9,57 9114 38,16 10,60 11591 48,53 13,48           0,000  
19                           8228 34,45 9,57 9114 38,16 10,60 11591 48,53 13,48           0,000  
20 90,6004 4,612 1,079 0,128 0,207 0,0046 0,056 0,046 0,079 0,006 1,845 1,337 0,7435 8228 34,45 9,57 9114 38,16 10,60 11653 48,79 13,55 -8,8 -10,6       100,000 ОК
21                           8228 34,45 9,57 9114 38,16 10,60 11653 48,79 13,55 -8,9 -9,9       0,000  
22                           8228 34,45 9,57 9114 38,16 10,60 11653 48,79 13,55 -8,6 -10,0       0,000  
23                           8228 34,45 9,57 9114 38,16 10,60 11653 48,79 13,55 -8,3 -11,5       0,000  
24                           8228 34,45 9,57 9114 38,16 10,60 11653 48,79 13,55 -10,1 -12,7       0,000  
25                           8228 34,45 9,57 9114 38,16 10,60 11653 48,79 13,55           0,000  
26                           8228 34,45 9,57 9114 38,16 10,60 11653 48,79 13,55           0,000  
27 90,9494 4,448 1,039 0,124 0,197 0,0046 0,052 0,041 0,067 0,006 1,804 1,268 0,7402 8250 34,54 9,59 9141 38,27 10,63 11658 48,81 13,56 -13,4 -15,6       100,000 ОК
28                           8250 34,54 9,59 9141 38,27 10,63 11658 48,81 13,56 -13,8 -16,2       0,000  
29                           8250 34,54 9,59 9141 38,27 10,63 11658 48,81 13,56 -13,4 -15,9       0,000  
30                           8250 34,54 9,59 9141 38,27 10,63 11658 48,81 13,56 -14,2 -18,5       0,000  
31                                                       0,000  
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів. 8235 34,48 9,58 9123 38,20 10,61  
  Середньозважене значення теплоти згоряння:  
   
                 
  Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                                          01.12.2017 року    
  Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія прізвище підпис дата  
  Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                                01.12.2017 року        
  Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу прізвище підпис дата  
  Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                                        01.12.2017 року        
  Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом прізвище підпис дата  
                                                       
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 52
Область ГРС, прямий споживач Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
 МДж/м³ ккал/м³ кВт*год./м³
Полтавська область ГРС Піски 38,20 9 123 10,61
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 52 38,20 9 123 10,61
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                 01.12.2017 р.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія прізвище підпис дата
Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                                  01.12.2017 р.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу прізвище підпис дата
Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є   01.12.2017 р.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом прізвище підпис дата
           
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"           ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 51  
Філія "УМГ "Київтрансгаз" переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ "Лубнигаз",ПАТ "Полтавагаз", ПАТ "Чернігівгаз",  ДП "Укравтогаз", ФОП Костюк Р.В.  
Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ Маршрут № 51  
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія  
Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р. по газопроводу  " Шебелинка-Полтава-Київ " за період з 01.11.2017 р.  по 30.11.2017 р.
   
Число місяця Компонентний склад, % мол.  Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС Вміст сірководню, г/м3 Вміст меркаптанової сірки, г/м3 Вміст механічних домішок, г/м3
Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС,  Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С
метан, С1 етан, С2 пропан, С3 ізо-бутан, і-С4 н-бутан, н-С4 нео-пентан, нео-С5 ізо-пентан, і-С5 н-пентан, н-С5 гексани та вищі, С6+ кисень, О2 азот, N2 діоксид вуглецю, CО2 Теплота згоряння нижча Теплота згоряння вища Число Воббе вище
 ккал/м3  МДж/м3 кВт⋅год/м3  ккал/м3  МДж/м3 кВт⋅год/м3  ккал/м3  МДж/м3 кВт⋅год/м3
1                           8 202 34,34 9,54 9 083 38,03 10,56 11 450 47,94 13,32           0,000  
2                           8 202 34,34 9,54 9 083 38,03 10,56 11 450 47,94 13,32           0,000  
3                           8202 34,34 9,54 9083 38,03 10,56 11450 47,94 13,32           0,000  
4                           8202 34,34 9,54 9083 38,03 10,56 11450 47,94 13,32           0,000  
5                           8202 34,34 9,54 9083 38,03 10,56 11450 47,94 13,32           0,000  
6 89,4479 4,991 1,025 0,115 0,182 0,0041 0,049 0,037 0,066 0,005 1,401 2,677 0,7571 8197 34,32 9,53 9079 38,01 10,56 11450 47,94 13,32 -8,2 -11,4       100,000 ОК
7                           8197 34,32 9,53 9079 38,01 10,56 11450 47,94 13,32     0,0020 ˂0,0002   0,000  
8                           8197 34,32 9,53 9079 38,01 10,56 11450 47,94 13,32           0,000  
9                           8197 34,32 9,53 9079 38,01 10,56 11450 47,94 13,32           0,000  
10                           8197 34,32 9,53 9079 38,01 10,56 11450 47,94 13,32           0,000  
11                           8197 34,32 9,53 9079 38,01 10,56 11450 47,94 13,32           0,000  
12                           8197 34,32 9,53 9079 38,01 10,56 11450 47,94 13,32           0,000  
13 89,4709 4,990 0,995 0,112 0,176 0,0041 0,048 0,037 0,064 0,004 1,403 2,696 0,7567 8188 34,28 9,52 9069 37,97 10,55 11443 47,91 13,31 -12,3 -14,8       100,000 ОК
14                           8188 34,28 9,52 9069 37,97 10,55 11443 47,91 13,31         відсут. 0,000  
15                           8188 34,28 9,52 9069 37,97 10,55 11443 47,91 13,31           0,000  
16                           8188 34,28 9,52 9069 37,97 10,55 11443 47,91 13,31           0,000  
17                           8188 34,28 9,52 9069 37,97 10,55 11443 47,91 13,31           0,000  
18                           8188 34,28 9,52 9069 37,97 10,55 11443 47,91 13,31           0,000  
19                           8188 34,28 9,52 9069 37,97 10,55 11443 47,91 13,31           0,000  
20 89,1969 5,067 0,968 0,107 0,166 0,0041 0,046 0,035 0,066 0,004 1,335 3,005 0,7598 8169 34,20 9,50 9047 37,88 10,52 11391 47,69 13,25 -8,8 -10,6       100,000 ОК
21                           8169 34,20 9,50 9047 37,88 10,52 11391 47,69 13,25           0,000  
22                           8169 34,20 9,50 9047 37,88 10,52 11391 47,69 13,25           0,000  
23                           8169 34,20 9,50 9047 37,88 10,52 11391 47,69 13,25           0,000  
24                           8169 34,20 9,50 9047 37,88 10,52 11391 47,69 13,25           0,000  
25                           8169 34,20 9,50 9047 37,88 10,52 11391 47,69 13,25           0,000  
26                           8169 34,20 9,50 9047 37,88 10,52 11391 47,69 13,25           0,000  
27 89,3391 5,017 0,958 0,105 0,161 0,0039 0,044 0,033 0,058 0,005 1,355 2,921 0,7580 8164 34,18 9,49 9043 37,86 10,52 11398 47,72 13,26 -13,4 -15,6       100,000 ОК
28                           8164 34,18 9,49 9043 37,86 10,52 11398 47,72 13,26           0,000  
29                           8164 34,18 9,49 9043 37,86 10,52 11398 47,72 13,26           0,000  
30                           8164 34,18 9,49 9043 37,86 10,52 11398 47,72 13,26           0,000  
31                                                       0,000  
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів 8183 34,26 9,52 9064 37,95 10,54  
  Середньозважене значення теплоти згоряння:  
   
                 
  Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                                          01.12.2017 року    
  Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія прізвище підпис дата  
  Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                                01.12.2017 року        
  Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу прізвище підпис дата  
  Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                                        01.12.2017 року        
  Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом прізвище підпис дата  
                                                       
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 51
Область ГРС, прямий споживач Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
 МДж/м³ ккал/м³ кВт*год./м³
Полтавська область ГРС Лубни 37,95 9 064 10,54
АГНКС-1 м.Лубни 37,95 9 065 10,54
АГНКС-2 м.Лубни 37,95 9 064 10,54
ГРС Мгар 37,95 9 063 10,54
ГРС Новаки 37,94 9 063 10,54
ГРС Пирятин 37,95 9 064 10,54
ГРС Гребінка 37,95 9 064 10,54
ГРС Чорнухи 37,94 9 063 10,54
ГРС Вишневе 37,94 9 063 10,54
Чернігівська область ГРС Богдани 37,97 9 069 10,55
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 51 37,95 9 064 10,54
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                 01.12.2017 р.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія прізвище підпис дата
Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                                  01.12.2017 р.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу прізвище підпис дата
Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є   01.12.2017 р.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом прізвище підпис дата
           
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"           ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 41  
Філія "УМГ "Київтрансгаз" переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ "Київоблгаз"  
Яготинське ЛВУМГ Маршрут № 41  
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія  
Свідоцтво №  70А-100-15 чинно до 31.12.2018р. по газопроводу  "ШЕБЕЛИНКА-ПОЛТАВА-КИЇВ" за період з 01.11.2017 р.  по 30.11.2017 р.
   
Число місяця Компонентний склад, % мол.  Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С Температура точки роси за вуглеводнями, °С Вміст сірководню, г/м3 Вміст меркаптанової сірки, г/м3 Вміст механічних домішок, г/м3
Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС,  Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С
метан, С1 етан, С2 пропан, С3 ізо-бутан, і-С4 н-бутан, н-С4 нео-пентан, нео-С5 ізо-пентан, і-С5 н-пентан, н-С5 гексани та вищі, С6+ кисень, О2 азот, N2 діоксид вуглецю, CО2 Теплота згоряння нижча Теплота згоряння вища Число Воббе вище
 ккал/м3  МДж/м3 кВт⋅год/м3  ккал/м3  МДж/м3 кВт⋅год/м3  ккал/м3  МДж/м3 кВт⋅год/м3
1                           8195 34,31 9,53 9073 37,98 10,55 11435 47,87 13,30          
2                           8195 34,31 9,53 9073 37,98 10,55                
3                           8195 34,31 9,53 9073 37,98 10,55                
4                           8195 34,31 9,53 9073 37,98 10,55                
5                           8195 34,31 9,53 9073 37,98 10,55                
6 89,4615 4,9761 1,0196 0,1186 0,1789 0,0008 0,0460 0,0364 0,0608 0,0053 1,4000 2,6960 0,7568 8190 34,29 9,52 9067 37,96 10,55 11438 47,89 13,30          
7                           8190 34,29 9,52 9067 37,96 10,55                
8                           8190 34,29 9,52 9067 37,96 10,55                
9                           8190 34,29 9,52 9067 37,96 10,55                
10                           8190 34,29 9,52 9067 37,96 10,55                
11                           8190 34,29 9,52 9067 37,96 10,55                
12                           8190 34,29 9,52 9067 37,96 10,55                
13 89,3014 5,0161 0,9963 0,1155 0,1735 0,0004 0,0455 0,0362 0,0584 0,0067 1,5182 2,7319 0,7576 8174 34,22 9,51 9050 37,89 10,53 11411 47,78 13,27 -6,2 -5,5      
14                           8174 34,22 9,51 9050 37,89 10,53           <0,006 <0,02  
15                           8174 34,22 9,51 9050 37,89 10,53                
16                           8174 34,22 9,51 9050 37,89 10,53                
17                           8174 34,22 9,51 9050 37,89 10,53                
18                           8174 34,22 9,51 9050 37,89 10,53                
19                           8174 34,22 9,51 9050 37,89 10,53                
20 89,3130 5,0274 0,9543 0,1082 0,1609 0,0007 0,0438 0,0348 0,0628 0,0057 1,2926 2,9958 0,7588 8164 34,18 9,49 9039 37,84 10,51 11388 47,68 13,24          
21                           8164 34,18 9,49 9039 37,84 10,51                
22                           8164 34,18 9,49 9039 37,84 10,51                
23                           8164 34,18 9,49 9039 37,84 10,51                
24                           8164 34,18 9,49 9039 37,84 10,51               відсут
25                           8164 34,18 9,49 9039 37,84 10,51                
26                           8164 34,18 9,49 9039 37,84 10,51                
27 89,3908 4,9661 0,9514 0,1055 0,1599 0,0005 0,0393 0,0307 0,0481 0,0084 1,3842 2,9151 0,7572 8151 34,13 9,48 9025 37,78 10,50 11382 47,65 13,24 -13,8 -16,4      
28                           8151 34,13 9,48 9025 37,78 10,50                
29                           8151 34,13 9,48 9025 37,78 10,50                
30                           8151 34,13 9,48 9025 37,78 10,50                
                                                       
Вміст одоранту при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу 8175 34,23 9,51 9050 37,89 10,53
  Середньозважене значення теплоти згоряння:  
           
                       
  Головний інженер Яготинського ЛВУМГ                                                                                                                          Приймак М.А.                                                          
  Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія прізвище підпис дата  
  Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                                  Бугера Т.О.                                                                                                
  Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу прізвище підпис дата  
  Начальник служби газовимірювань та метрології                                                                                                              Калитюк О.А                                                                                      
  Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом прізвище підпис дата 01.12.2017  
                                                       
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 41 11.2017
Число місяця Теплота згоряння вища, МДж/м3 Полтавська область Загальний обсяг газу, м3
Обсяг газу переданого за добу,  м3 
    Березова Рудка     Вікторія     Майорщина
1 37,98 11,758 3,033 16,112 30,903
2 37,98 11,228 2,853 13,763 27,844
3 37,98 10,036 2,575 10,863 23,474
4 37,98 9,251 2,444 7,337 19,032
5 37,98 9,516 2,560 14,574 26,650
6 37,96 10,087 2,689 22,143 34,919
7 37,96 10,956 2,874 31,045 44,875
8 37,96 11,592 2,998 23,335 37,925
9 37,96 11,418 2,935 40,433 54,786
10 37,96 11,201 2,846 37,274 51,321
11 37,96 11,010 2,792 31,353 45,155
12 37,96 11,580 3,005 36,254 50,839
13 37,89 12,166 3,106 24,117 39,389
14 37,89 11,642 3,043 13,181 27,866
15 37,89 12,111 3,154 25,712 40,977
16 37,89 12,890 3,273 28,314 44,477
17 37,89 13,183 3,360 14,460 31,003
18 37,89 12,729 3,247 10,527 26,503
19 37,89 12,594 3,299 9,830 25,723
20 37,84 13,319 3,242 12,590 29,151
21 37,84 14,230 3,553 13,780 31,563
22 37,84 14,678 3,603 12,876 31,157
23 37,84 15,201 3,789 17,991 36,981
24 37,84 16,885 4,067 14,558 35,510
25 37,84 16,243 4,023 17,850 38,116
26 37,84 15,013 3,822 23,385 42,220
27 37,78 15,990 3,967 21,614 41,571
28 37,78 16,018 3,957 41,306 61,281
29 37,78 16,775 4,172 19,864 40,811
30 37,78 16,199 4,076 12,375 32,650
31 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
Загальний обсяг газу, м3   387,499 98,357 618,816 1 104,672
Енергія, МДж   14 680,02 3 726,28 23 451,99 41 858,29
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³   37,88 37,89 37,90 37,89
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³   9 048 9 049